Danışmanlık Hizmetleri 

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Ülkemizde uygulanan yatırım teşvik sisteminde, sektörel ve coğrafi farklılıklar göz önünde bulundurularak, faydalanılabilecek teşvik kalemleri ve tutarları bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasını amaçlamaktadır. Her geçen gün, farklı teşvik unsurlarının ilave edilmesiyle ürün bazında düzenlemeler yapılması, yatırım teşvik mevzuatı ve uygulamasını daha karmaşık hala getirmiştir.

Yatırım teşvikleri ile birlikte üretimde, ihracatta, teknoparklar ile ar-ge faaliyetlerinde oldukça yüksek tutarda hibeler ve vergisel destekler sağlanmaktadır.

MZ Danışmanlık Teşvik Departmanı, hazırlık çalışmalarını müteakiben ilgili kurumlara yapılacak başvuruların gerçekleştirilmesi ile uygulama safhalarında size destek verecektir.