İş Ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Yabancıların Çalışma İzni Danışmanlığı

  İşverenlerin en fazla sorun yaşadığı konulardan biri de yabancı işçileri için gerekli olan izinlerdir. MZ Danışmanlıktan aşağıdaki konularda profesyonel hizmet alabilirsiniz:

  • Yabancı işçi çalışma izni alınması,
  • Çalışma izni yenilenmesi,
  • Yabancı şirket ortağı için izin alınması,
  • Bağımsız çalışacak yabancı için izin alınması,
  • Ev hizmetlileri için izin alınması,
  • Yabancı mühendis-mimarlar için denklik dahil izin alınması,
  • AB projelerinde görev alacak yabancılar için izin alınması,