Vergi Hizmetleri

Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

MZ Danışmanlık Muhasebe Departmanı; Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu muhasebe sisteminin kurulması, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca zorunlu muhasebe sisteminin kurulması, yasal kurumlara karşı denetim ve temsil yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, beyannamelerin düzenlenmesi, kontrolü ve tahakkuku, iç kontrol ve maliyet kontrollerin yapılması ile yönetim raporlarının hazırlanması süreçlerinde hizmet vermektedir.