İş Ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

   İş ve sosyal güvenlik mevzuatının dağınık ve karmaşık yapısı, Kuruma karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hataların ortaya çıkmasına sebep olmakta ve firmaları yüklü cezalara maruz bırakmaktadır.

            Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında; işyeri ve sigortalı bildirimleri ile, iş göremezlik bildirimleri, bordrolama süreçleri, iş kazası, meslek hastalıkları ve emeklilik,

            Bireysel iş mevzuatı, sendikalar ve toplu iş mevzuatı, basın ve deniz iş mevzuatı kapsamında; iş sözleşmelerinin kurulması ve sonlandırılması, kıdem/ihbar tazminatları ve diğer işçilik alacakları, arabuluculuk ve dava süreleri,

            Konularında MZ Danışmanlıktan hizmet alarak sürpriz yaptırımlar ile karşı karşıya kalmayın.