HİZMETLERİMİZ

 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Uzman ekibimizle müşterilerimiz için profesyonel, yenilikçi ve fark yaratan çözümler sunarak onların fırsatlardan maksimum şekilde faydalanmalarını sağlarlar

 1. Şirket Birleşme Ve Satın Alma İşlemleri

Her tür satın alma, birleşme ve satış işlemleri farklı riskler ile fırsatları içinde barındırır. Bu işlemler süresince firmaların karşısına çıkabilecek zorlukları aşmak ve fırsatları kullanmak için uzman ekibimizle hizmet vermekteyiz.

Bu süreçte MZ Danışmanlık olarak, firmalar için en uygun stratejinin belirlenerek en doğru ortağı bulunması ve anlaşmaların imzalanarak uyum sürecinin geçirilmesinde destek oluyoruz.

 1. Yönetim Danışmanlığı

Şirketinizi büyütmek ya da komple bir değişimle daha rekabetçi hale getirmek istediğinizde tecrübeli ekibimiz, en doğru kararları alarak bunları hayata geçirmenizde yanınızda olacaktır.

Kurumsallaşmış bir şirkette, ortak ve yöneticilerin kişisel yönetim anlayışından bağımsız bir şekilde faaliyetler yürütülür. Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak isteyen şirketlere sunduğumuz tüm hizmetler ile destek olmaktayız.

 1. Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Ülkemizde uygulanan yatırım teşvik sisteminde, sektörel ve coğrafi farklılıklar göz önünde bulundurularak, faydalanılabilecek teşvik kalemleri ve tutarları bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasını amaçlamaktadır. Her geçen gün, farklı teşvik unsurlarının ilave edilmesiyle ürün bazında düzenlemeler yapılması, yatırım teşvik mevzuatı ve uygulamasını daha karmaşık hala getirmiştir.

Yatırım teşvikleri ile birlikte üretimde, ihracatta, teknoparklar ile ar-ge faaliyetlerinde oldukça yüksek tutarda hibeler ve vergisel destekler sağlanmaktadır.

MZ Danışmanlık Teşvik Departmanı, hazırlık çalışmalarını müteakiben ilgili kurumlara yapılacak başvuruların gerçekleştirilmesi ile uygulama safhalarında size destek verecektir.

 

 • VERGİ HİZMETLERİ
 1. Vergi Planlaması Hizmetleri

MZ Danışmanlık olarak kurumsal müşterilerimize vermiş olduğumuz vergi planlaması hizmetiyle; vergi yükünün ilgili kanunlar kapsamında optimal düzeye çekilmesi amaçlanmaktadır.

 1. Vergi İnceleme Süreç Yönetimi Hizmetleri

Tahakkuk ettirilen vergilerin doğruluğunu araştırmak ve ödenmesi gereken gerçek vergi miktarını belirlemek için Maliye Bakanlığı, rasgele veya planlı incelemeler yapmaktadır.   

Mükellefler, hangi amaçla vergi incelemesine alınırsa alınsın bu süreç, oldukça stresli geçmektedir. Vergi inceleme sürecinin etkin bir şekilde yönetilmemesi halinde mükellefler mali ve adli cezalara maruz kalabileceklerdir.

MZ Danışmanlık Vergi Departmanı, vergi incelemelerinde  etkin bir süreç yönetimi ile size destek verecektir.

 1. Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

MZ Danışmanlık olarak, transfer fiyatlandırması konusunda özel eğitim almış, engin teknik bilgiye sahip uzman ekibimizle, mükelleflerin karşılaşabilecekleri risklerin tanımlanması ve en düşük seviyeye indirilmesine yönelik olarak hizmet vermekteyiz.

 1. Finansal Raporlama ve UFRS Dönüşüm Hizmetleri

MZ Danışmanlık, tecrübeli ve konusunun uzmanı profesyonellerden oluşan ekibi ile kurumsal firmaların ihtiyaç duyduğu karmaşık muhasebe ve raporlama konularında hizmet sunmaktadır.

Finansal raporlama sürecinde; UFRS/TFRS’ye veya firmanın kullandığı raporlama standardına göre finansal tabloların hazırlanması, UFRS/TFRS düzeltme kayıtlarının kontrol edilmesi, şirkete özel UFRS/ TFRS teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenmesi, finansal ve muhasebe süreçlerinin değerlendirilmesi ve etki analizlerinin çıkarılması hizmetleri sunulacaktır.

 1. Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

MZ Danışmanlık Muhasebe Departmanı; Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu muhasebe sisteminin kurulması, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca zorunlu muhasebe sisteminin kurulması, yasal kurumlara karşı denetim ve temsil yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, beyannamelerin düzenlenmesi, kontrolü ve tahakkuku, iç kontrol ve maliyet kontrollerin yapılması ile yönetim raporlarının hazırlanması süreçlerinde hizmet vermektedir.

 

 

 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ
 1. Asgari İşçilik Danışmanlığı

            Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan asgari işçilik uygulaması ayrı bir uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Kamu kurumları ile bankalardan alınan ihale işleri ve inşaat firmaları sürekli olarak asgari işçilik denetimine muhatap olmaktadırlar. İnşaat veya ihale işlerinin başlangıcından itibaren planlı ve dikkatli bir çalışma yürütülmemesi halinde, işverenler için yüksek fark işçilikler ve cezalar söz konusu olabilir.

            MZ Danışmanlık olarak; ihale/inşaat işlerinin başlamasından itibaren asgari işçilik miktarının tespiti ve ödenecek prim tutarlarının belirlenmesi ile işin yürütümü sırasında alınan/alınacak faturaların asgari işçilik incelemesinde dikkate alınabilirliği hususlarında ve Müfettiş inceleme süreçlerinde hizmet vermekteyiz.

 1. İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

            İş ve sosyal güvenlik mevzuatının dağınık ve karmaşık yapısı, Kuruma karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hataların ortaya çıkmasına sebep olmakta ve firmaları yüklü cezalara maruz bırakmaktadır.

            Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında; işyeri ve sigortalı bildirimleri ile, iş göremezlik bildirimleri, bordrolama süreçleri, iş kazası, meslek hastalıkları ve emeklilik,

            Bireysel iş mevzuatı, sendikalar ve toplu iş mevzuatı, basın ve deniz iş mevzuatı kapsamında; iş sözleşmelerinin kurulması ve sonlandırılması, kıdem/ihbar tazminatları ve diğer işçilik alacakları, arabuluculuk ve dava süreleri,

            Konularında MZ Danışmanlıktan hizmet alarak sürpriz yaptırımlar ile karşı karşıya kalmayın.

 1. Bordrolama ve Özlük İşleri Danışmanlığı

            MZ Danışmanlık olarak bordrolama ve özlük işleri danışmanlığı kapsamında;

 • Ücret politikalarının belirlenmesi ve bordro hazırlama sürecinin yönetimi,
 • Özlük dosyalarının kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi,
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve işe giriş, işten ayrılış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ücretleri ile diğer yasal hakların hesaplanması ve ibraname sürecinin yürütülmesi,
 • İşçi-işveren uyuşmazlıklarının mevzuata uygun çözümü,
 • Arabuluculuk ve Mahkeme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu teftişlerine hazırlık ve sürecin yönetilmesi.

            Hizmetlerini sunmaktayız.

 1. İstihdam Teşvik Danışmanlığı

            Sosyal Güvenlik Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan birçok istihdam teşviki bulunmaktadır. Yürürlükteki bazı istihdam teşvikleri aşağıda yer almıştır:  

 • 5510 sayılı kanundan kaynaklı prim teşvikleri,
 • 4857 sayılı kanundan prim teşvikleri,
 • 4447 sayılı kanundan teşvikleri,
 • 6111 sayılı kanundan teşviki,
 • 5746 sayılı kanundan kaynaklı AR-GE prim teşviki,
 • 5225 sayılı kanundan kaynaklı kültür yatırımları teşviki,
 • İŞKUR iş başı eğitim teşviki,
 • KOSGEB Niteliki Eleman Desteği.
 • Yatırım Teşvikleri,

            Halen yürürlükte olan bu teşviklerden işyerinize uygun olanları tespit etmek ve bu desteklerden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 1. Yabancıların Çalışma İzni Danışmanlığı

            İşverenlerin en fazla sorun yaşadığı konulardan biri de yabancı işçileri için gerekli olan izinlerdir. MZ Danışmanlıktan aşağıdaki konularda profesyonel hizmet alabilirsiniz:

 • Yabancı işçi çalışma izni alınması,
 • Çalışma izni yenilenmesi,
 • Yabancı şirket ortağı için izin alınması,
 • Bağımsız çalışacak yabancı için izin alınması,
 • Ev hizmetlileri için izin alınması,
 • Yabancı mühendis-mimarlar için denklik dahil izin alınması,
 • AB projelerinde görev alacak yabancılar için izin alınması,
 1. Yurtdışı Emeklilik Danışmanlığı

            Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerinin borçlandırılması ve emeklilik süreçlerinde aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız; 

 • Yurt dışı borçlanması ile Türkiye’den emekli olunması işlemleri,
 • Mavi kartlı yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’den emekli olmaları işlemleri,
 • Hiç çalışması olmayan ev kadınlarının, Türkiye’den erken emekli edilmesi işlemleri,
 • Sözleşmeli ülke ve Türkiye’deki hizmetlerin birleştirilmesi işlemleri,
 • Tam emekliliğe yetmeyen hizmet günlerine karşılık kısmi aylık bağlama işlemler,
 • Kısmi aylık bağlatılması ve tam aylığa çıkartılması işlemleri,