İş Ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Bordrolama ve Özlük İşleri Danışmanlığı

MZ Danışmanlık olarak bordrolama ve özlük işleri danışmanlığı kapsamında;

  • Ücret politikalarının belirlenmesi ve bordro hazırlama sürecinin yönetimi,
  • Özlük dosyalarının kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi,
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve işe giriş, işten ayrılış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ücretleri ile diğer yasal hakların hesaplanması ve ibraname sürecinin yürütülmesi,
  • İşçi-işveren uyuşmazlıklarının mevzuata uygun çözümü,
  • Arabuluculuk ve Mahkeme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu teftişlerine hazırlık ve sürecin yönetilmesi.

            Hizmetlerini sunmaktayız.