İş Ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Asgari İşçilik Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan asgari işçilik uygulaması ayrı bir uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Kamu kurumları ile bankalardan alınan ihale işleri ve inşaat firmaları sürekli olarak asgari işçilik denetimine muhatap olmaktadırlar. İnşaat veya ihale işlerinin başlangıcından itibaren planlı ve dikkatli bir çalışma yürütülmemesi halinde, işverenler için yüksek fark işçilikler ve cezalar söz konusu olabilir.

            MZ Danışmanlık olarak; ihale/inşaat işlerinin başlamasından itibaren asgari işçilik miktarının tespiti ve ödenecek prim tutarlarının belirlenmesi ile işin yürütümü sırasında alınan/alınacak faturaların asgari işçilik incelemesinde dikkate alınabilirliği hususlarında ve Müfettiş inceleme süreçlerinde hizmet vermekteyiz.